link prowadzi do strony głównej Sami Zobaczcie

Pobierz
broszurę
(8,85 MB, PDF)

AKTYWNI SENIORZY

Dobre życie dla seniora

Warszawa dba o seniorów i w porozumieniu z nimi tworzy warunki do dobrego i aktywnego życia Od 2014 roku działa Warszawska Rada Seniorów, która współpracuje m.in. przy planowaniu działań na rzecz osób starszych. W jej skład wchodzą obecnie 23 osóby – przedstawiciele różnych środowisk: rad seniorów w dzielnicach, Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów, Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prezydenta stolicy, rady miasta. Liczba osób starszych zaangażowanych w rady seniorów stale się powiększa i lokalnie jest ich już 16 w dzielnicach – łącznie ponad 170 osób. Wspieramy również inne inicjatywy obywatelskie na rzecz seniorów. W 2016 roku po raz pierwszy, a w 2017 roku- powtórnie, Obywatelski Parlament Seniorów, pozbawiony swojego miejsca w Sejmie, obradował w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Mamy „Standardy dostępności”

W 2017 roku wprowadziliśmy jeden z przełomowych dokumentów w skali całego kraju. „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” to zbiór wymagań i wytycznych opisujących, jak projektować i realizować inwestycje, aby każdy mógł z nich korzystać: senior, małe dziecko, osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Dokument wskazuje, jak planować i wykonywać m.in. chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki, miejsca parkingowe, systemy informacji miejskiej – głosowej czy dotykowej. czytaj więcej

Te standardy są po to, aby przestrzeń miasta była jak najbardziej dostępna dla wszystkich mieszkańców uwzględniając różne potrzeby i możliwości wynikające z wieku i sprawności. Standardy dostępności oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego. Zarządzenie o standardach dostępności zobowiązuje jednostki i spółki miejskie do stosowania tych zapisów w praktyce – od planowania, projektowania, przez realizację po utrzymanie infrastruktury. Rekomendujemy stosowanie tych standardów także przez inne podmioty niezależne od samorządu warszawskiego – przez zewnętrznych inwestorów, developerów i inne instytucje.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Od kilku lat dofinansowujemy działalność 19 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, z których korzysta ok. 5 000 seniorów. Uniwersytety Trzeciego Wieku cieszą się ogromną popularnością wśród seniorów. Dzięki nim zdobywają nową wiedzę, zawierają znajomości oraz pozostają aktywni i twórczy. Innym miejscem spotkań seniorów, a także wszystkich chętnych do działania na rzecz osób starszych, m.in. organizacji pozarządowych, młodzieży, wolontariuszy, będzie powstające na Muranowie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Nowe technologie dla seniorów

Coraz więcej osób starszych jest zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. Dlatego od 2013 r. realizujemy projekt „Warszawski e-senior”. W tym czasie sfinansowaliśmy blisko 500 kursów komputerowych, w których wzięło udział około 3000 osób. Podczas kursów seniorzy mogli nauczyć się podstaw obsługi komputera i internetu: m.in. pisania i edytowania tekstów, wyszukiwania informacji w internecie, korzystania z poczty elektronicznej. czytaj więcej

Ponadto każdy z uczestników otrzymał bezpłatnie podręcznik do nauki „Warszawski e-podręcznik seniora”, dzięki któremu mógł utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności w domu. Dodatkowa platforma edukacyjna stworzona specjalnie dla seniorów, pomaga samodzielnie dokształcać się i podnosić swoje umiejętności.

W 2017 r. ruszyły również szkolenia dla 1000 niewidomych lub słabowidzących warszawiaków z użytkowania smartfonów i aplikacji mobilnych. Kolejnym etapem jest dofinansowanie przez ratusz zakupu smartfonów z aplikacją „Wirtualna Warszawa”, która pozwala poruszać się po Warszawie osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Na ten cel ratusz przeznacza nie mniej niż 1 mln zł.

Z@OPIEKOWANI to program opieki nad osobami starszymi współfinansowany ze środków unijnych. W projekcie pilotażowym 50 mieszkańców, mających powyżej 60 lat, otrzymało wsparcie w postaci usług opiekuńczych połączonych z teleopieką wykorzystującą nowe technologie i wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa starszych osób. Osoby niewychodzące z domu zostały m.in. wyposażone w elektroniczne opaski. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mogą wezwać pomoc przez wciśnięcie przycisku SOS znajdującego się na opasce. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON i 7 ośrodkami pomocy społecznej. Wartość projektu to blisko 1 mln zł.

Szczególną pomocą okazały się Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora, uruchomione w 2016 r. Można w nich bezpłatnie skorzystać z pomocy doradcy w kwestiach związanych z obsługą komputera, Internetu czy innych urządzeń cyfrowych. Zakres udzielanych porad to m.in.: instalacja i korzystanie z systemów operacyjnych, jak np. Windows XP, obsługa poczty e-mail, korzystanie z serwisów społecznościowych (np. Facebook), ale też poszukiwanie informacji lub pracy przez Internet oraz pomoc w obsłudze telefonu komórkowego. Obecnie działa ich 30 - w każdej dzielnicy. W Warszawie w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora udzieliliśmy ponad 7000 porad dla 2300 mieszkańców. Organizujemy również wykłady tematyczne, których do tej pory odbyło się ponad 30, a wzięło w nich udział około 300 osób. Wykłady o nowych technologiach towarzyszą też Warszawskim Dniom Seniora, oswajając z nowinkami najstarszych mieszkańców stolicy.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Centrum Alzheimera

Wyjątkowo potrzebnym miejscem okazało się wybudowane w 2011 r. Centrum Alzheimera. To jedyna w Polsce publiczna, specjalistyczna placówka terapeutyczna, rehabilitacyjna i opiekuńcza przeznaczona dla osób cierpiących na tę chorobę. Codziennie korzysta z niej 170 osób. Dodatkowo w Centrum uruchomiliśmy Geriatryczne Centrum Medyczne. W placówce można skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, z rehabilitacji oraz poradni specjalistycznej z lekarzami geriatrami, neurologami, a także psychiatrami.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Warszawskie Dni Seniora

Od kilku lat organizujemy Warszawskie Dni Seniora. Przykładowo, w 2017 r. 22 tys. seniorów skorzystało z oferty 370 różnorodnych wydarzeń. Od 2016 r. starsi warszawiacy wybierają „Miejsca Przyjazne Seniorom”. Celem akcji jest wyróżnienie i promowanie instytucji, organizacji i miejsc otwartych na potrzeby osób starszych – bez barier architektonicznych, oferujących atrakcyjne produkty, usługi i zniżki; miejsc, w których seniorzy czują się swobodnie, są uprzejmie traktowani oraz obsługiwani. W 2017 r. przyznano 43 takie wyróżnienia.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Nieodpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy stolicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą już od wielu lat korzystać z darmowych porad prawnych. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest m.in. seniorom, którzy ukończyli 65 rok życia, kombatantom i weteranom. W Warszawie działa 35 punktów, w których doradzają adwokaci i radcy prawni. Pomoc ma charakter konsultacyjny, polega na poinformowaniu o przysługujących prawach i sposobie rozwiązania problemu oraz udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma. Do tej pory udzieliliśmy warszawiakom ok. 38 tys. bezpłatnych porad prawnych.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400