link prowadzi do strony głównej Sami Zobaczcie

Pobierz
broszurę
(8,85 MB, PDF)

BEZPIECZNE ULICE WARSZAWY

Doświetliliśmy przejścia dla pieszych

Latarnie w pobliżu przejść dla pieszych zyskały nowe, mocniejsze oświetlenie LED.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pieszy jest lepiej widoczny na pasach. Nowe oświetlenie świeci już w 16 dzielnicach, na ponad 300 przejściach dla pieszych. W ten sposób poprawiliśmy widoczność na „zebrach” oraz w ich sąsiedztwie. Każdego dnia nowe oświetlenie montujemy w 5-6 punktach.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Wyremontowaliśmy i przebudowywaliśmy oświetlenie uliczne

Wyremontowaliśmy istniejące już oświetlenie uliczne.

Dodatkowo wybudowaliśmy i zaplanowaliśmy nowe sygnalizacje świetlne. Dzięki inwestycji zwiększyło się bezpieczeństwo ulic i komfort poruszania się po Warszawie. Nowe latarnie pojawiły się nie tylko przy jezdniach, ale także przy chodnikach, ścieżkach rowerowych i przejściach dla pieszych.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Wprowadziliśmy aktywne przejścia dla pieszych

Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych wybudowaliśmy aktywne przejścia, które ostrzegają kierowców o zbliżaniu się pieszego do pasów.

Ruch w pobliżu „zebry” aktywuje ostrzegawcze światła - jest to znak dla kierowcy, że w tym momencie powinien zdjąć nogę z gazu. Dodatkowo dzięki specjalnej szorstkiej nawierzchni, kierowca może szybciej zatrzymać się przed zebrą.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Uspokoiliśmy ruch, zmieniliśmy jego organizację

Poprawiliśmy bezpieczeństwo pieszych dzięki uspokojenie ruchu i zmian w jego organizacji.

W wielu miejscach wprowadziliśmy:

  • wyniesione przejścia dla pieszych
  • progi zwalniające z elementami odblaskowymi na jezdni
  • azyle dla pieszych
  • zwężenia jezdni przed przejściem dla pieszych
  • ronda z przejezdną wyspą.

Dodatkowo uporządkowaliśmy parkowanie. Tam, gdzie było ono niedozwolone i stwarzało zagrożenie dla pieszych, ustawiliśmy słupki blokujące. Wyznaczyliśmy również nowe miejsca parkingowe na jezdni. Przejścia dla pieszych pomalowaliśmy trwałymi, odpornymi na warunki atmosferyczne preparatami).

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Wyremontowaliśmy ulice

Wiele warszawskich ulic zyskało nową nawierzchnię.

Zniknęły nierówności i wykruszenia. W ciągu ostatnich 12 lat wyremontowaliśmy ponad 750 km ulic. Aby ograniczyć utrudnienia, prace odbywały się w weekend, w ciągu 54 godzin. Nowy asfalt i oznakowanie poprawiły bezpieczeństwo mieszkańców.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

W wielu miejscach usunęliśmy bariery architektoniczne

Warszawa stała się bardziej dostępna dla osób niewidomych i z ograniczoną mobilnością.

Co roku ponad milion złotych wydajemy ma likwidację barier architektonicznych. Dotychczas z mapy miasta usunęliśmy ponad 1000 takich punktów. Obniżyliśmy krawężniki, zamontowaliśmy pasy prowadzące i ostrzegawcze dla osób niewidomych i niedowidzących.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Poprawiliśmy komfort pasażerów

Wyremontowaliśmy przystanki autobusowe oraz wprowadziliśmy podwyższone perony, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z autobusu i tramwaju.

Taki standard wprowadziliśmy na ponad 100 przystankach. Są one w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz rodziców z wózkami).

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Przeprowadziliśmy audyt przejść dla pieszych

Przeprowadziliśmy audyty przejść dla pieszych i łącznie pod kątem bezpieczeństwa sprawdziliśmy oponad 1200 przejść bez sygnalizacji świetlnej.

Sprawdziliśmy m.in. skuteczność oświetlenia „zebr” i obowiązującą tam organizację ruchu. Na bazie rekomendacji z audytu wprowadziliśmy zmiany w terenie: doświetliliśmy przejścia, poprawiliśmy widoczność, wybudowaliśmy progi zwalniające, azyle i sygnalizacje świetlne.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400