link prowadzi do strony głównej Sami Zobaczcie

Pobierz
broszurę
(8,85 MB, PDF)

CZYSTSZE POWIETRZE NAD WARSZAWĄ

WALKA O CZYSTE POWIETRZE

W ciągu ostatnich lat poprawiła się jakość powietrza w Warszawie. Przeciwdziałaliśmy jego zanieczyszczeniu realizując „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Działania prowadziliśmy w trzech głównych obszarach: energia, transport oraz zieleń. Finansowaliśmy je z „Programu inwestycyjnego do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość 16 miliardów złotych. czytaj więcej


Tylko w 2017 roku na ochronę środowiska przeznaczyliśmy w stolicy ponad 2 miliardy złotych. Ponad 1,1 miliarda złotych z tej kwoty wydaliśmy bezpośrednio na ochronę powietrza. Z tych środków m.in. rozbudowaliśmy II linię metra, zakupiliśmy niskoemisyjny tabor komunikacji miejskiej, rozwinęliśmy infrastrukturę rowerową, a także oczyściliśmy ulice. Dzięki temu mieszkańcy mogą przesiąść się z samochodów – jedna z przyczyn smogu – i skorzystać z szybkiego i wygodnego transportu publicznego.

Nasze działania przyniosły konkretne efekty – w obwieszczeniu Ministra Środowiska z wykazem miast i wartością wskaźnika średniego narażenia na pył PM 2,5, wartość tego wskaźnika w 2016 r. dla Warszawy to 22 μg/m3 (został on obliczony na podstawie stężeń z lat 2014-2016), a w 2012 wstaźnik ten wskazywał 26,6 μg/m3.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

EKODOTACJE

Żeby poprawić jakość powietrza wprowadziliśmy dofinansowanie na modernizację kotłowni przy jednoczesnej likwidacji kotłów lub pieców węgłowych. Warszawiacy mogą otrzymać dopłaty wysokości od 7000 do nawet 20 000 złotych. Naszym celem jest to żeby mieszkańcy Warszawy i okolic całkowicie zaprzestali używania kotłów opalanych paliwami stałymi. Dlatego finansowe wsparcie stolicy mogą otrzymać jedynie projekty, polegające na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub montażu kotła opalanego gazem. Dofinansowanie udzielane jest nie tylko w przypadku podłączenia do sieci gazowej, ale również do instalacji zasilanej z przydomowego zbiornika. Pozwala to na wyeliminowanie spalania węgla nawet na obszarach, gdzie nie dociera sieć ciepłownicza i gazowa. czytaj więcej


W pierwszej edycji naboru (prowadzonej od połowy stycznia do marca 2017 r.) udzielonych zostało 279 tzw. ekodotacji na modernizację kotłowni, a łącznie na dofinansowanie przeznaczyliśmy aż 2,2 mln zł.

Ponieważ do ochrony powietrza przyczynia się również wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej czy unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, dlatego w systemie ekodotacji wspieraliśmy również te przedsięwzięcia. Tylko w 2017 roku na takie projekty przeznaczyliśmy blisko 11 milionów złotych.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

KONTROLE SŁUŻB PUBLICZNYCH

W ciągu ostatniego roku strażnicy miejscy, w związku z podejrzeniem spalania odpadów (także w piecach domowych), interweniowali ponad 6000 razy. Funkcjonariusze prowadzili kontrole z własnej inicjatywy, a także w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. W pracy strażnikom pomagało pięć specjalistycznych radiowozów/mobilnych laboratoriów tzw. „smogowozy”. Pojazdy te wyposażone są m.in. w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, który pozwala strażnikom skutecznie namierzać „trucicieli”. W trakcie każdej kontroli kładziony jest duży nacisk na edukację mieszkańców i wyjaśnianie, czym można palić w piecach, a co jest zabronione. czytaj więcej


Natomiast warszawska policja otrzymała od miasta 125 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń specjalistycznych do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz pomiaru hałasu. Automaty są wykorzystywane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przy przeprowadzanych kontrolach pojazdów na terenie Warszawy. Badania dokonywane za pomocą zakupionych urządzeń pozwolą wyeliminować z ruchu pojazdy z niesprawnym układem wydechowym.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

NATURA NASZYM SPRZYMIERZEŃCEM

Jednym z największych bogactw Warszawy jest zieleń, która stanowi blisko 40% jej powierzchni. Są to lasy, parki, zieleńce, ale także zieleń przyuliczna. Do opieki nad miejską zielenią w październiku 2016 r. powołaliśmy specjalną miejską jednostkę – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Do jej zadań, poza prowadzeniem kompleksowych działań w zakresie parków, ogrodów i skwerów publicznych na terenie stolicy, należy również utrzymanie i rozwój zieleni ulicznej, a także dbałość o stan brzegów wód, w tym Wisły. Dzięki jej staraniom przy głównych ulicach stolicy pojawiło się już blisko 18 tysięcy drzew. czytaj więcej


W sumie w ciągu tego roku w stolicy posadziliśmy ich ponad 24 tysiące. Wsparciem jest też aplikacja „Milion drzew”, dzięki której mieszkańcy mogą wskazać miejsce, gdzie powinno być posadzone drzewo. Za jej pośrednictwem zgłoszono już miejsca dla niemal 9,6 tysiąca drzew. Nasadzenia wykonywane są zgodnie z przyjętymi „Standardami kształtowania zieleni w Warszawie”. Przy ulicach, w parkach czy na skwerach, wiosną i jesienią, pojawiają się drzewa mające od 6 do 10 lat, o obwodzie 16-18 cm, wysokości sięgającej nawet 7 metrów.

Każdej wiosny i zimy sadzimy także setki tysięcy cebulek, sadzonek kwiatów i krzewów, które nie tylko upiększają nasze miasto, ale filtrują powietrze.

W ramach projektu #ZieloneUliceWarszawy zieloną metamorfozę przejdzie aż 67 kluczowych arterii miasta. Zielona Świętokrzyska to wizytówka tego projektu.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

CZYSTE POWIETRZE DLA NAJMŁODSZYCH WARSZAWIAKÓW

Małe dzieci są szczególnie podatne na choroby układu oddechowego. W dniach, w których jest gorszy stan powietrza, dzieci przebywające w publicznych żłobkach i przedszkolach nie wychodzą na dwór. Chcemy mieć pewność, że sale zabaw są wtedy wolne od zanieczyszczeń. Dlatego wyposażyliśmy warszawskie żłobki w oczyszczacze powietrza. Oczyszczacze trafiły również do 350 miejskich przedszkoli. Przeznaczyliśmy na ich zakup prawie 4 mln zł. Dzięki temu warszawskie maluchy oddychają powietrzem wolnym od pyłów, alergenów i bakterii. Ponad 62 tys. dzieci bezpiecznie bawi się i uczy w swoich salach.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

KAMPANIA #ODDYCHAJ WARSZAWO

Informowaliśmy i edukowaliśmy warszawiaków na temat tego jak sami mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. W tym celu od grudnia 2016 roku prowadziliśmy kampanię #OddychajWarszawo. Promowaliśmy w niej zmiany zachowań mieszkańców – przekonywaliśmy, że warto jeździć komunikacją miejską („Komunikacja miejska to najlepszy wybór”) oraz informowaliśmy jak ważne jest dla środowiska palenie w piecach odpowiednimi, przeznaczonymi do tego materiałami („To czym palisz ma znaczenie”). Informowaliśmy również o możliwości uzyskania ekodotacji. Mieszkańcy mogli zapoznać się z kampanią m.in. na ekranach w pojazdach komunikacji miejskiej i na stacjach metra, wielkoformatowych plakatach, reklamach na tyłach autobusów oraz materiałach publikowanych w prasie lokalnej, ogólnopolskim dzienniku, a także na dedykowanym profilu w mediach społecznościowych „Zielona Warszawa”. czytaj więcej


Ważnym elementem kampanii był również kolportaż ulotek, który odbywał się na terenie dziewięciu dzielnic stolicy najbardziej narażonych na zanieczyszczenie powietrza– materiały trafiły bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców, którzy nie są podłączeni do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400