link prowadzi do strony głównej Sami Zobaczcie

Pobierz
broszurę
(8,85 MB, PDF)

Warszawa dostępna

Usługi dla niepełnosprawnych

Już w 2008 r. uruchomiliśmy Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa. Dzięki temu mieszkańcy z niepełnosprawnościami mogą załatwić swoje sprawy w jednym miejscu – m.in. wnioskować o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, o likwidacji barier, o dofinansowanie wyjazdów albo wyrobić kartę parkingową. Tu też pracują lekarze – orzecznicy. czytaj więcej

W 2013 r. osoby niepełnosprawne otrzymały blisko 3 tys. laptopów dostosowanych do ich potrzeb z bezpłatnym dostępem do internetu. Również od 2013 r. działa Ośrodek Parkinsona – pierwsza tego typu placówka na Mazowszu. W 2014 r. rozpoczęliśmy realizację projektu Virtualna Warszawa, który stanowi technologiczny przełom w dostępie mieszkańców do usług miejskich. Pomysł doceniła fundacja Bloomberg Philanthropies, przyznając Warszawie 4 mln zł na jego realizację. Virtualna Warszawa to projekt dotyczący innowacyjnych usług publicznych opartych na nowoczesnych technologiach mobilnych. Celem projektu jest stworzenie systemu mikronawigacji, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i mikronadajników – beaconów. Beacony, łącząc się ze smartfonem, przesyłają różnego typu informacje kontekstowe, które ułatwiają dzięki aplikacji mobilnej m.in. nawigację wewnątrz budynków, np. dotarcie do konkretnego okienka czy pokoju, pomagają w podróżowaniu po mieście komunikacją miejską – informują np. o tym, na którym przystanku należy wysiąść. Dzięki nim można otrzymać dodatkowe informacje o mijanych obiektach, atrakcjach turystycznych i ofertach kulturalnych. Grupą docelową projektu są osoby niewidome oraz cierpiące na dysfunkcje wzroku, jednak jednym z założeń systemu jest możliwość korzystania z rozwiązań także przez pełnosprawnych mieszkańców i turystów. Oprócz systemu mikronawigacji i informacji kontekstowych częścią projektu Virtualna Warszawa jest także system wsparcia osób z dysfunkcjami wzroku w dwóch obszarach – kompetencji zawodowych i cyfrowych. W realizacji tych zadań współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, głównie z Polskim Związkiem Niewidomych i Fundacją Szansa dla Niewidomych. Współpraca tych dwóch organizacji zaowocowała programem wsparcia społeczno-zawodowego VIP System+, w ramach którego osoby z dysfunkcjami wzroku mogą wziąć udział w m.in. zajęciach usprawniających, szkoleniach i kursach zawodowych. W ramach Virtualnej Warszawy 484 niewidomych lub słabowidzących warszawiaków, otrzymało dofinansowanie – nawet do 2,5 tys. zł – na zakup smartfona. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 mln zł.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Mamy „Standardy dostępności”

Jesienią 2017 r. opracowaliśmy dokument przełomowy, nie tylko w skali miasta, ale również w skali Polski. Chodzi o „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”. To zbiór wymagań i wytycznych, opisujących, jak projektować i realizować inwestycje, aby każdy mógł z nich korzystać: senior, małe dziecko, osoby z różnymi niepełnosprawnościami. czytaj więcej

„Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” wskazują, jak projektować i wykonywać m.in.: chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki, miejsca parkingowe, systemy informacji miejskiej – głosowej czy dotykowej. Wytyczne dotyczą także parków, placów zabaw, obiektów sportowych, a nawet pomieszczeń z przewijakami dla niemowląt. Chodzi o to, aby przestrzeń miasta była jak najbardziej przyjazna dla wszystkich mieszkańców, uwzględniająca różne potrzeby i możliwości wynikające z wieku i stopnia sprawności. Standardy dostępności oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego. Zgodnie z podpisanym zarządzeniem projektowanie i realizacja dostępnej przestrzeni publicznej odbywa się poprzez stosowanie równocześnie uzupełniających się „Standardów dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” oraz „Standardów i wytycznych projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych” (ten drugi dokument był przyjęty w listopadzie 2016 r.).
Zarządzenie o standardach dostępności zobowiązuje jednostki i spółki miejskie do stosowania tych zapisów w praktyce – począwszy od planowania i projektowania przez realizację po utrzymanie infrastruktury. Rekomendujemy stosowanie tych standardów także przez inne podmioty niezależne od samorządu warszawskiego – przez zewnętrznych inwestorów, deweloperów i inne instytucje. Prace nad dokumentem trwały dwa lata, a w jego przygotowanie były zaangażowane środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacje pozarządowe, eksperci, jednostki miejskie oraz sami mieszkańcy. Uzupełnieniem będzie przygotowywana, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów szczegółowa specyfikacja techniczna dla robót prowadzonych z uwzględnieniem standardów infrastruktury dla pieszych. Gotowe specyfikacje pomogą precyzyjnie określać zakres i jakość robót w ogłaszanych przetargach. Dzięki nim, potencjalni wykonawcy, np. remontu czy budowy chodnika, będą mogli uzyskać wszystkie niezbędne informacje o materiałach budowlanych potrzebnych do realizacji zlecanych prac oraz sposobie ich wykonania.
Wdrożenie i monitoring „Standardów dostępności dla m.st. Warszawy” jest zadaniem pełnomocnika ds. dostępności oraz koordynatorów w biurach, dzielnicach i jednostkach miejskich. Realizujemy w ten sposób zalecenia, które znalazły się w Warszawskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400

Piękno i integracja

W Warszawie w październiku 2017 r., po raz pierwszy w historii została wręczona korona dla najpiękniejszej kobiety poruszającej się na wózku inwalidzkim. Miss została Aleksandra Chichikova z Białorusi. Pierwszą wicemiss Lebohang Monyatsi z RPA, zaś tytuł drugiej wicemiss przypadł Polce, Adriannie Zawadzińskiej. Finał konkursu odbył się w Arenie Ursynów, która jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. czytaj więcej

Aby zapewnić wszystkim gościom możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu, gala tłumaczona była na polski i międzynarodowy język migowy. Zapewniono również możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej i audiodeskrypcji na żywo. Wybory Miss Wheelchair World 2017 to znacznie więcej niż tylko konkurs piękności. To także niepowtarzalna okazja do integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami z całego świata i ważny krok na drodze do zmiany postrzegania takich osób w społeczeństwie. Uczestniczki wyborów Miss Wheelchair World 2017 udowodniły, że wózek nie musi być ograniczeniem nie do pokonania, a każda kobieta ma prawo realizować swoje marzenia.

element dekoracyjny - Sami Zobaczcie #0400